Размена

Monday, April 2, 2012. comments (0)
Ајде да си ја размениме кожата !
Ти на мене твојата,
јас на тебе мојата.
Да се облечеме еден во друг,
да се запознаеме,
да се поврземе,
покриеме и откриеме !
Ти животно, јас жена.
Јас животно, ти маж !

Ајде да си ги размениме срцата,
да видиме кое  повеќе тежи ?
Кое повеќе крвави ?
Кое побрзо чука ?
Чија крв е поврела
и полна со разни приказни
кои се раскажуваат низ секое делче,
низ целото тело,
моето и твоето !

Ќе заборавиме кој е кој,
и што е што,
мојата приказна ќе биде твоја,
а твојата како да е моја !

Ајде да си ги размениме очите !
Да се погледнам себеси,
и осознаам длабоко.
Да се погледнеш себеси
како што јас те гледам,
да се засакаш како што јас те сакам.

Ајде да си ги размениме
и  љубовните органи !
Да навлезам во тебе длабоко
и ти да  почувствуваш
како го истражувам твоето тело !
Во мислите заедно ,
со телата едно !
Ти ќе бидеш јас,
а јас ти !

Leia Mais...