Молк

Saturday, December 8, 2012.
Кршлива сум , како никогаш досега,
нема збор, нема дело што не направи пукнатина.
Нема допир, нема насмевка и солза
што не направи моето срце да чука како лудо.

Како да те погледнам во очи?
Раскажи ми една среќна приказна за љубовта!
Што да му речам на моето срце кога ќе праша?
Лавица бев кога љубев и се борев.
Истокот е одамна зад мене.
Врелина во моите гради.
А ти си далеку!

Кога моето срце би зборувало,
зборовите би ги изгореле сите лаги
сите преправања.

Јас ќе молчам засекогаш.

Кога моето срце би зборувало?

Кршлива...


Comentários:

Post a Comment