Цртам портрети

Saturday, July 9, 2011.
 Техника : пастел на хартија А3 формат - 950,оо ден.
Техника : молив на хартија А4 формат - 450,оо ден.


 e-mail: vesnaniche@gmail.com

Comentários:

Post a Comment