Дојди!

Thursday, July 7, 2011.
Дојди,
дојди да молчиме заедно,
во тишината да си ги слушнеме нашите мисли,
да танцуваме во ритамот на нашите срца,
да ги споиме нашите усни засекогаш во сладок молк.

Дојди,
доста се зборови гласни,
лица празни, очи без сјај,
сакам да го видам ликот твој мил,
и двете неба во очите твои.

Дојди,
на земјата влажна да ги постелиме нашите коси,
кожата да ни биде единствена покривка,
занесот единствен пијалок,
опиени така да отпатуваме од овој свет.


Comentários:

Post a Comment