Дежа ви

Saturday, September 17, 2011.
Сум слушнала приказни
од луѓе разни,
она што ни се чини дека
веќе сме го доживеале
е само моментот кога
судбината и нашиот живот
се спојуваат,
дека го доживуваме моментот
кој мора да се исполни,
дека го одиме патот
по кој треба да одиме.

Сум слушнала приказни
од луѓе разни
дека постои судбина
и дека постојат
 многу обиди
да се следи истата,
моменти на дежа ви,
моменти на веќе доживеано,
а всушност сосема ново.

Мојата приказна
сеуште ја раскажувам.
Моментот кога првпат те сретнав
кога погледнав во твоите очи
беше нешто веќе доживеано,
ти беше оној кој секогаш
сум го барала,
оној кој чекал баш на тоа место
во тој ден, тој час и во тој миг,
твојата прегратка беше
како враќање во мојот
изгубен дом,
твоите зборови
како утеха која
чекала на мене,
твојата насмевка
создадена за надеж,
беше непознат,
а толку близок.
Моменти на дежа ви,
ти си тука
и мислам дека одам по
вистинскиот пат
на мојата судбина.

Comentários:

Post a Comment