Животно со илјада лица

Thursday, May 3, 2012.

Се претворам во диво суштество.
Нема ништо мирно и питомо во мене.
Нема спокој, само немир,
претчувства и инстикти.
Очите ми светкаат
со огнен жар и ноздрите
намирисуваат крв.

Дали остана нешто човечко во мене
ил сум животно со илјада лица?
Да бегам од животот со зајачки трк
ил да зарежам лавовски пред секој напад?
Можеби слобода да барам како птица
или како волк да го барам својот плен?

На секоја мисла за тебе
крвта моја се претвора во оган.
Пеколот и рајот заедно во едно,
чистилиштето мое си ти.
Попрскај вода наоколу,
оганот да не те зафати!
Биди ангел или човек.
Бегај од животно како мене!
Намирисувам крв.

Ако твојот врат се најде под моите заби,
ако твоето тело се најде под моите бедра.
верувај никогаш нема да избегаш
од животинскиот преграб!
Ќе исчезнеш под мојата страст!
Ќе те проголта мојот оган!
Ќе те проколне мојата страст.

Comentários:

Post a Comment