Патување

Wednesday, July 4, 2012.
Прелетував над полињата на моите желби
очајно обидувајќи се да се вратам
онаму каде сакав да бидам.
Онаа јас која се смее со детска насмевка
да ја најдам и да си поиграм со неа
можеби повторно ластик да прескокнам
или пак да бакнам момче во образ,
да се сцрвенеам на лицето
и да се покријам со рацете.
Постојат некаде тие предели,
само треба да ги најдам,
затворам очи и патувам,
можеби рајот така изгледа,
склоп на соништа и посакувања,
насмевки и бакнежи,
да и се насмеам на вистинската јас,
да ги фрлам огорченоста
и тагата низ реката од солзи,
да прелетам над полињата
на моите надежи.

Comentários:

Post a Comment