Крај

Wednesday, July 4, 2012.
Очекував
ти да бидеш јас,
а јас ти.
Исти
по душа,
по желби.
Очекував,
згрешив,
невидлив ланец
ти скроив,
си го стегнав срцето,
го повлече
барајќи ја
слободата,

Очекував
солзи да ми бришеш,
рани да лечиш.
Не си должен,
не си виновен.
Слободата
со солзи
не се добива,
раните со молби
не се лечат.
Љубовта
со желби
не опстојува.
Очекував
и сама си нанесов болка.
Сега каде да одам?
Од себеси
подалеку,
да плукнам на се,
во нова кожа
да се облечам
и да ти речам збогум.

Comentários:

Post a Comment