Минатата ноќ

Wednesday, July 4, 2012.
Лежев на подот,
ладовина барав
за сон ,
за одмор,
барав мир.
Месечината ѕиркаше,
ветерче пиркаше,
ноќницата ме откриваше,
нежно ме милуваше.
Сонот си леткаше наоколу,
да не го прекине
водењето љубов
меѓу мене
и месечината,
мирис на страст во ноздрите
и немир прекрасен
ме обзема,
дете на ноќта се роди
и му се насмевна на сонот,
летнаа кон месецот,
песна приспивна
леко ме покри,
очи заклопив
и летнав со нив.

Comentários:

Post a Comment