Слики во црно-бело

Wednesday, July 4, 2012.
Слика 1

Лицето ти е облеано во пот.
Далеку сум,
со мислите во црнила тонам,
не допуштив да влезеш,
си мислиш дека си во мене,
но тоа е само лушпа, отвор.
Јас сум далеку
далеку од тебе.

Слика 2

Во тунелот на страста
ме вовлече како крадец,
се вовлече тивко
во моето тело,
без глас и отпор,
без да трепнам
во темнината блесна .

Слика 3

Болка и удар,
загриз во месо,
крвта нема боја.
Темнина,
па искри.
Не постои грев,
само потрага
по љубов!

Comentários:

Post a Comment